U pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika ova stranica, kao i naši sustavi usklađeni su s sljedećim aktima:

  • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679)
  • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC)
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Voditelj obrade ove internetske stranice i vaših osobnih podataka je Dom Mesmar sa sjedištem
Dr.Vinka Žganca 3
HR-40323 Prelog
Hrvatska

Informacije koje nam dajete putem kontaktnog obrasca ili porukom e-pošte obrađuju se kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit.

Svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je odgovaranje na Vaš upit, a kada postanete naš korisnik, Vaši se podaci prikupljaju kako bismo osigurali adekvatnu socijalnu i zdravstvenu skrb, kao i za ispunjavanje javnih ovlasti.

Vaši se podaci pohranjuju i čuvaju u slučaju trajne suradnje. Kada suradnja između Vas i Doma za starije i nemoćne osobe Mesmar prestane, Vaši se podaci brišu nakon 6 mjeseci.

Ukoliko ste pokazali interes za zapošljavanjem Dom z starije i nemoćne osobe Mesmar prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam dostavili i u slučaju nemogućnosti zapošljavanja, vraćamo vam sve prikupljene i obrađene osobne podatke ili ih trajno uništavamo. Dom za starije i nemoćne osobe Mesmar može zadržati prikupljene i obrađene vaše osobne podatke kao kandidata za radno mjesto, uključujući zamolbu i životopis, isključivo temeljem Vaše privole.
U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti pristup podacima kojima raspolaže Dom, ispravak netočnih podataka, brisanje svih prikupljenih podataka, ograničenje obrade podataka, uvid u podatke o Vama kojima raspolaže Dom.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, ili imate bilo kakvo pitanje o prikupljanju, obradi i pohranjivanju osobnih podataka od strane Doma za starije i nemoćne osobe Mesmar možete nas kontaktirati putem našeg kontakt obrasca na internetskoj stranici porukom e-pošte na dommesmar@gmail.com, ili poslati svoj zahtjev na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Mesmar, Dr.Vinka Žganca 3, HR-40323 Prelog, Hrvatska, a mi ćemo odgovoriti najkasnije sljedeći radni dan, besplatno.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu:
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Martićeva 14
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr
Web: http://www.azop.hr